top of page
background_edited.png
SİNBİYOTİK NEDİR?

Gibson ve Roberfroid 1995 yılında, sinerjik etki gösteren probiyotik ve prebiyotik kombinasyonunu tanımlamak için “sinbiyotik” terimini kullanmıştır.   Sinbiyotik terimi, Yunanca 'birlikte' anlamına gelen 'syn' ön ekinden ve 'yaşamla ilişkili' anlamına gelen 'biotic' son ekinden türetilmiştir.

25 yıl önce "Sinbiyotik" kavramı ilk kez tanımlandığında, seçici olarak fermente edilebilen, sindirilemeyen gıda bileşenlerinin (prebiyotikler), probiyotiklerle kombine edilmesi fikri öngörülmüştü. Bu nedenle genel olarak sinbiyotikler, konakçıda fayda sağlayan probiyotik ve prebiyotik karışımları olarak tanımlanmaktadır.

Prebiyotikler, probiyotikler için enerji kaynağı olmaları sebebiyle, probiyotik ve prebiyotikleri birlikte içeren sinbiyotikler alındığında, sinerjik etki oluşturarak probiyotiklerin daha uzun süre canlı kalacağı düşünülmektedir.

3
1
2
2
1.Gibson GR, Roberfroid MB. J Nutr. 1995;125(6):1401.
2.ISAPP Consensus Statement on the Definition and Scope of Synbiotics, Vol 17, 2020.
3.Coşkun, T. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2006, 49: 128-148.
bottom of page