top of page
background_edited.png
PROBİYOTİKLERDE
NE TÜRBAKTERİLER BULUNUR?

Probiyotikler çeşitli mikroorganizmalar içerebilir. En yaygın olanları Lactobacillus ve Bifidobacterium adı verilen gruplara ait bakterilerdir. Diğer bakteriler de probiyotik olarak kullanılabilir ve Saccharomyces boulardii gibi mayalar da kimi zaman kullanılabilir. Farklı probiyotik türlerinin farklı etkileri olabilir. Örneğin, belirli bir Lactobacillus türü bir hastalığın önlenmesine yardımcı oluyorsa, bu başka bir Lactobacillus türünün veya Bifidobacterium probiyotiklerinden herhangi birinin aynı şeyi yapacağı anlamına gelmez.

Referanslar: 1-Probiotics: What You Need To Know, National Center For Complementary and Alternative Medicine. 2-Probiotics, Overview, Cleveland Clinic.

2
bottom of page