top of page
background_edited.png
PROBİYOTİK TÜRÜ NEDİR?

Bakteriler cins, tür ve suşlara göre sınıflandırılır. Her bakteri türünün kendine ait genetik bileşimi vardır ve bu da farklı özelliklere neden olur. Bakteri suşları, tek bir bireyden veya saf kültürden gelen bakteri popülasyonlarıdır. Tıpkı bir kangal köpeğinin bir terrier türü köpeğinden farklı özelliklere sahip olması gibi, her ikisinin de köpek cinsi olup olmadığına bakılmaksızın, farklı türlerdeki bakteriler de onları diğer türlerdeki bakterilerden ayıran özelliklere sahiptir.

Referanslar: 1-Probiotics: What You Need To Know, National Center For Complementary and Alternative Medicine. 2-Probiotics, Overview, Cleveland Clinic.

bottom of page