top of page
background_edited.png
PREBİYOTİKLER, PROBİYOTİKLERLE
AYNI MIDIR?

Hayır, prebiyotikler probiyotiklerle aynı şey değildir. Prebiyotikler, arzu edilen mikroorganizmaların büyümesini veya aktivitesini seçici olarak uyaran, sindirilmeyen gıda bileşenleridir.

Referanslar: 1-Probiotics: What You Need To Know, National Center For Complementary and Alternative Medicine. 2-Probiotics, Overview, Cleveland Clinic.

bottom of page